Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. Προστασία Δεδομένων με μια ματιά

 

Γενικές πληροφορίες

 

Οι παρακάτω σημειώσεις δίνουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα μέσω των οποίων μπορείτε να τακτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια:

 

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

 

Η επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπο γίνεται από τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού βρίσκονται στο impressum αυτής της ιστοσελίδας.

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα σας συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μέσω των συστημάτων πληροφορικής (IT Systems) μας. Αυτά είναι πάνω από όλα τεχνικά δεδομένα (για παράδειγμα, πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος κλήσης σελίδας). Η συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι αυτόματη μόλις εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας.

 

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

 

Ένα μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να εξασφαλιστεί μια άψογη παροχή της ιστοσελίδας μας. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών της σελίδας.

 

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

 

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και το σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την παρεμπόδιση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο impressum. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.

 

 

  1. Γενικές συστάσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά. Αυτή η Πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς τις χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

 

Σημειώστε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Internet (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει τρωτά σημεία ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

 

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

 

Η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα είναι:

 

Bärbel Schäfer

 

Zimmermannstr. 19

 

21079 Αμβούργο

 

Τηλέφωνο: +49 174 8549663, Mail: kontakt@sonne-pluto.de

 

Υπεύθυνος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή σε συνεννόηση με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

 

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία δεδομένων

 

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε μια ήδη δοθείσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα άτυπο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς αρκεί. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

 

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

 

Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί προστασίας δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή σε θέματα δικαίου προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Ο κατάλογος των υπαλλήλων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

 

Έχετε το δικαίωμα, δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτομάτως με βάση τη συγκατάθεσή σας ή κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, καθαυτή ή προς τρίτο μέρος, να τη λάβετε σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αν χρειάζεστε την άμεση μεταφορά των δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

 

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

 

Έχετε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, το δικαίωμα στην δωρεάν πληροφόρηση σχετικά με αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, την προέλευση τους και τον προορισμό και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών όπως και, ενδεχομένως, δικαίωμα διόρθωσης, κλειδώματος ή διαγραφής των δεδομένων αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο impressum.

 

Αντίρρηση κατά των διαφημιστικών μηνυμάτων

 

Η χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης του impressum, με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών, που δε ζητήθηκαν με δική μας βούληση απορρίπτεται. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

 

  1. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

 

Cookies

 

Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική, αποτελεσματική και ασφαλή προς το χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

 

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα „session cookies“. Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να κάνετε αποδοχή cookies μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά να αποκλείσετε και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης σας. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

 

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων επιθυμητών από εσάς λειτουργιών (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο του f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την τεχνικά σωστή και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν αποθηκεύονται άλλα cookies (όπως cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης), αυτά θα αντιμετωπίζονται χωριστά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

 

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής μας μεταδίδει αυτόματα. Αυτά είναι:

 

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
  • Διεύθυνση URL αναφορέα
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
  • Ώρα του αιτήματος διακομιστή
  • διεύθυνση IP

Δεν υπάρχει συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων.

 

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

 

Μέσα ενημέρωσης

 

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και ανεβάζετε φωτογραφίες σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση φωτογραφιών με μια θέση EXIF / GPS. Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας θα μπορούσαν να κατεβάσουν φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν τον ιστότοπο και να εξαγάγουν τις πληροφορίες τοποθεσίας τους.

 

Φόρμες Επικοινωνίας

 

Εάν στέλνετε δεδομένα κάνοντας κλικ στο κουμπί αποστολής στη φόρμα επικοινωνίας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η μεταφορά σε τρίτους δεν πραγματοποιείται εκτός εάν οι έγκυροι κανονισμοί προστασίας δεδομένων δικαιολογούν τη μεταφορά ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ακύρωσης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αμέσως. Τα δεδομένα σας διαφορετικά θα διαγραφούν αν έχουμε επεξεργαστεί το αίτημά σας ή ο σκοπός της αποθήκευσης έχει παραλειφθεί. Μπορείτε πάντα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για για εσάς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική απορρήτου αυτού του δικτυακού τόπου.

 

Υπηρεσίες ανάλυσης

 

Ο ιστότοπός μας επί του παρόντος δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυσης.

 

Που στέλνουμε τα δεδομένα σας

 

Τα σχόλια επισκεπτών θα μπορούσαν να εξεταστούν από μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία εντοπισμού ανεπιθύμητων μηνυμάτων

 

  1. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

 

Οι δημοσιεύσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες, αναρτήσεις κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες συμπεριφέρεται ακριβώς έτσι σαν να είχε επισκεφτεί ο επισκέπτης τον άλλο ιστότοπο.

 

Αυτές οι περιοχές μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για εσάς με τη χρήση cookies, να έχουν ενσωματωμένες πρόσθετες υπηρεσίες παρακολούθησης (tracking) από τρίτους και να καταγράψουν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασή σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, αν έχετε ένα λογαριασμό και έχετε συνδεθεί σε αυτό το site.

 

Αναφορά πηγής: eRecht24