Η Deeksha Ενότητας

 

είναι μία αρχαία τεχνική,
κατά την οποία μεταβιβάζεται πνευματική ενέργεια.
Η λέξη DEEKSHA προέρχεται από τα σανσκριτικά
και σημαίνει ΕΥΛΟΓΙΑ.

Η DEEKSHA ενεργοποιεί το άνοιγμα της συνείδησης μας
και οδηγεί σε μια αίσθηση βαθειάς ειρήνης εντός του Εαυτού.
Η αγάπη και η συμπόνια ενισχύονται.
Η DEEKSHA υποστηρίζει την ανάπτυξη της δικής μας δύναμης καρδιάς.

Η Θεραπεία συνμβαίνει σε διάφορα επίπεδα.
Στο σώμα, στο Πνεύμα και την Ψυχή.
Η χαρά για τη Ζωή διευρύνεται τόσο εντός, όσο και γύρω μας.
Το αποτέλεσμα είναι ευδαιμονία, χαλαρότητα και βαθειά διαύγεια.

Η DEEKSHA μεταβιβάζεται μέσω των χεριών.
Η “δότρια” Deksha τοποθετεί τα χέρια της απαλά πάνω στο κεφάλι του “αποδέκτη”.
Η Deeksha μπορεί να μεταδοθεί και δίχως άγγιγμα, εξ αποστάσεως και μέσω της συνειδητής πρόθεσης.
Μέσω της Deeksha αναδιανέμονται οι ενέργειες στον εγκέφαλο.
Ο ερπετοειδής εγκέφαλος ησυχάζει και ενεργοποιείται ο μετωπιαίος λοβός, που είναι υπεύθηνος για την “ευδαιμονία”.

Η μεταβίβαση Deeksha διαρκεί μόνον μερικά λεπτά.
Ενεργειακή ανταλλαγή 10 Euro