Ενεργειακά κέντρα Τσάκρας

Κάτω τρίγωνο

MULADHARA

Το Τσάκρα της ρίζας/βάσης

Γη/ Ασφάλεια/ Επιβίωση

SVADISTHANA

Το ιερό Τσάκρα

Νερό/  Δημιουργικότητα

MANIPURA

Το Τσάκρα του ομφαλού/ ηλιακού πλέγματος

Φωτιά/ Δράση και Ισορροπία

Το κέντρο της εξισορρόπησης ανάμεσα στο επάνω και στο κάτω τρίγωνο

 

Επάνω τρίγωνο

ANAHATA

Το Τσάκρα της καρδιάς

Αέρας / Αγάπη και συμπόνια

VISHUDDHA

Το τσάκρα του λαιμού

Αιθέρας/ Η προβεβλημένη δύναμη του λόγου

AJNA

Το Τσάκρα του τρίτου ματιού

Διαίσθηση / Σοφία / Ταυτότητα

 

Στέμμα

SAHASRARA

Το Τσάκρα της στέμματος

Ταπεινότητα και αμέτρητη απεραντοσύνη