Πειραματική Σωματική Εργασία

  • Η πειραματική σωματική εργασία ανοίγει την πρόσβαση στην διάνοια του ίδιου του σώματος, ξεδιπλώνει και εξελίσσει τα ΔΥΝΑΜΙΚΑ Σου σε σωματικό, συναισθηματικό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο.
  • Συνειδητότητα διαπερνάει ολόκληρο το σώμα, κάθε κύτταρο αντιλαμβάνεται
  • Η πειραματική σωματική εργασία ασχολείται με τους δυναμικούς συσχετισμούς ανάμεσα σε Συνειδητότητα, σκέψεις και συναισθήματα, ανάμεσα σε πρότυπα κίνησης και συμπεριφοράς.
  • Με την πειραματική σωματική εργασία τίθενται σε κίνηση διάφορα προβλήματα. Με τη βοήθεια ελεύθερων, ζωντανών κινήσεων, γίνεται εξερεύνηση, βιώνεται, αγγίζεται, συναισθάνεται και κοιτάζεται κάτι.
  • Για την ένταξη των αποτελεσμάτων χρειάζεται μία μαρτυρία

«ΣΕ ΕΧΩ ΔΕΙ»

Το να βιώσει κανείς τον εαυτό του σε δράση ως μία άμεση ενότητα

«ΣΩΜΑ – ΠΝΕΥΜΑ – ΨΥΧΗ» σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο, διευρύνει τους χώρους επικοινωνίας, εμπειριών και εξέλιξης προς την ελευθερία στην αυτοέκφραση και στη δράση.

  • Το Τσι, η ζωτική δύναμη μπορεί να ρέει ελεύθερα, δημιουργείται ένα νέο πεδίο συντονισμού.

«ΕΝΕΡΓΩ»

Υπεύθυνα και με αυτοδιάθεση

Το τέλος του «ΔΡΑΜΑΤΟΣ»

Δουλεύω με τεχνικές του BodyMindCentering